A Duo Venitéhez

A Duo Venitéhez

„Hegeliánus nyitány”

S, mikor a hangok világának egész gazdagsága aláhull az időben; akkor tárul elénk a Dallam, a zene igazán költői eleme,a magát (örömét, fájdalmát) hangokba öntő lélek...

Miképp köztudott, hogy a 20. század modernizációjában a tradicionális értékeket képviselő kultúra néha magára hagyatva, elveszettként bolyong; eme, olykor perifériára szorult „szellem” mecénásaként van jelen a Duo Venite (mint régizenei nagykövet), mely a 16-18. század reneszánsz-barokk zeneiség birodalmát tárja fel előttünk korhű repertoárjaival. A Jäger Éva-Tokodi Gábor művészpáros, a hazai sikerek mellett a nemzetközi nagyközönség elismerését is magáénak tudhatja, mint a magaskultúra méltó képviselői.

Ki volt már oly’ kiváltságos helyzetben, hogy élőben jelen lehetett a Duo Venite előadásainak egyikén; átélhette, hogy Jäger Éva szoprán énekművész hangja szakrális térben túlzás nélkül nevezhető individuális katarzisnak, mely társául méltóképp szegődött Tokodi Gábor korhű lantjátéka, mind zenei aláfestésként, vagy szólista virtuozitás gyanánt találkozik is vele a Befogadó, még a muzsika világában otthonosan mozgó kritikusokban is a teljesség igényével képezve lenyomatot. Itt megjegyzendő, hogy a Zeneművész tolmácsolásában a repertoárok között elhangzó korabeli históriák további betekintést nyújtanak a régi korok világába, emelik, színesítik a Duo Venite koncert programjait.

Maradandó reflexióként: A Duo Venite, a kultúra egy rég porosodó szegmensét öltöztette díszes köntösbe,hogy a reneszánsz,barokk zeneiség régi-új csillogását nekünk,Befogadónak nyújthassa át, mint a művészet jelképes ajándékát; ekképp fogadja majdan kölcsönös, s méltóságteljes elismerését Művész és a !

Utószó:

Szavaim hangsúlya olykor idealizáltnak, vagy épp barokkos túlzásnak ható lehet a szkeptikusok és hitetlenkedők köreiben, kikben kétely támadt ez irat olvasatán. Kételkedők! Javaslatom tehát egy koncertlátogatásra invitál, s majdan érzékeitek által lesztek legyőzöttek!

Silye Szilvia